Värderingar

Vi på EMMA Elinstallationer jobbar för mångfald och respekt.
Vi ser individen och lägger ingen värdering i etnisk bakgrund, kön, sexuelläggning eller religionstillhörighet.
Alla anställda, jobbsökande och kunder skall uppleva att de blir bemötta med ömsesidig respekt.
EMMA Elinstallationer förbehåller sig rätten att tacka nej till en jobbsökande eller kund som vi anser ej lever upp till våra värderingar.
EMMA Elinstallationer utför elinstallationer till både privatpersoner, företag & Bostadsrättsföreningar