– ROT

Utnyttjande av ROT-avdrag

Den nya lagen om ROT-avdrag är utformad så att det är entreprenören som ansöker om ROT- avdraget hos Skatteverket för kundens räkning. Detta för att kunden ska slippa mycket av pappersarbetet med att ansöka om avdraget. Även om det är EMMA Elinstallationer AB som gör den faktiska ansökan, är det alltså kunden som ansvarar för att kontrollera med Skatteverket om rätt till ROT-avdrag finns. Om det i efterhand visar sig att kunden inte har rätt till ROT-avdraget, och Skatteverket inte betalar ut den delen av fakturan till EMMA, ska den delen istället betalas ut av kunden som då har full betalningsskyldighet. EMMA fakturerar då även den resterande delen direkt till kunden. 

Önskar du använda rätten till ROT-avdrag måste du uppge det till EMMA Elinstallationer AB i samband med att arbetet bokas in. Du måste då även lämna ditt/era personnummer och fastighetsbeteckning, alt. lägenhetsnummer och bostadsrättsföreningens organisationsnummer till EMMA Elinstallationer AB, för att vi ska kunna göra ansöka om ROT-avdraget hos Skatteverket. Du ska även begära ut ett intyg från Skatteverket, där det framgår att ni är berättigad till ROT-avdrag.

Närmare information och ROT-avdrag kan erhållas på www.skatteverket.se eller via telefon 020-567 000.

>> Tillbaka